Proje Hakkında

IPA 2013 Hidroelektrik Santrallerde Enerji Verimliliği projesi ile hidrolik türbinler ve diğer birincil yardımcı ekipmanların zaman içindeki performans kayıplarının tespit edebileceği gerçek zamanlı bir performans izleme sistemi hayata geçirilmektedir. İki farklı HES'te uygulanmakta olan bu proje ile üretim ekipmanları üzerinde işletme analizi, ölçüm araçları analizi, birim tasarımının değerlendirilmesi gibi çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar aracılığıyla toplanmakta olan veriler ile bu HES'lerin her bir ünitesi için bir durum değerlendirmesi yapılacaktır. Görsel kontrol, uygulamanın gözden geçirilmesi, bakım kayıtları ve uygulayıcılarla görüşme şeklinde gerçekleşecek olan bu değerlendirme sonucu her iki HES için bulguların ve önerilen iyileştirici faaliyetlerin özetlendiği bir rapor hazırlanacaktır.