Proje Hakkında

IPA 2013 Hidroelektrik Santrallerde Enerji Verimliliği Pilot Projesi ile hidrolik türbinler ve diğer birincil yardımcı ekipmanların zaman içindeki performans kayıplarının tespit edebileceği gerçek zamanlı bir performans izleme sistemi hayata geçirilmiştir.

İki farklı HES'te uygulanan proje ile üretim ekipmanları üzerinde işletme analizi, ölçüm araçları analizi, birim tasarımının değerlendirilmesi gibi çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucu bu HES'lerin her bir ünitesi için durum değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen görsel kontrol, bakım kayıtları ve uygulayıcılarla görüşme vb. durum değerlendirmeleri ile desteklenen bulgular, önerilen iyileştirici faaliyetler ile bir rapor olarak sunulmuştur.