Proje Hakkında

Proje Adı: IPA 2013 Hidroelektrik Santrallerde Enerji Verimliliği Pilot Projesi

Paydaşlar: EÜAŞ, Dünya Bankası, AB Başkanlığı, AB Delegasyonu

Yüklenici: Hatch Ltd.

Başlangıç Tarihi: 15 Mart 2017

Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2019